DAI HOI DIEN KINH CAP TRUONG
Số ký hiệu văn bản DH/10
Ngày ban hành 28/11/2017
Ngày hiệu lực 28/11/2017
Trích yếu nội dung DAI HOI DIEN KINH CAP TRUONG
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bài thi hùng Biện Tiếng Anh (1).doc